Slimme Stal

Temperatuurpiek voorkomen in biggenstal

Slimme Stal werkt ook samen met de adviseurs van DLV Advies bij het bereiken van de doelgroepen.

Jan Pijnenburg, adviseur Mest&Mineralen bij DLV Advies, begeleidt verschillende varkenshouders bij een geïnstalleerde klimaatsensor van Slimme Stal. Recent adviseerde hij een varkenshouder die op basis van metingen in de biggenstal een aantal opmerkelijke conclusies kon trekken, waarop de ondernemer gericht actie kon ondernemen voor de verbetering van diergezondheid.

Klimaatmetingen

De biggen waren goed gespeend, maar vertoonden zienderogen problemen met de longgezondheid. Daarom zijn in eerste instantie voerschakelingen en aanpassingen in de luchtinlaat doorgevoerd. Dat bleek echter niet tot het gewenste resultaat te leiden. Daarom zijn er vervolgens klimaatsensoren opgehangen door Pijnenburg, kort na de biggenopleg. Pijnenburg: “Na 5 dagen bleken de CO2-waardes te hoog. Ook de temperatuur bleek ongewoon veel te stijgen bij werkzaamheden in de stal, dat was te zien aan de pieken in de grafiek.”

Uit vervolgobservaties van Pijnenburg bleek dat de minimumventilatie laag was in de biggenstal en dat dit waarschijnlijk ook de oorzaak was van de sterk stijgende staltemperaturen. Terwijl biggen juist gebaat zijn bij een stabiele staltemperatuur en voldoende frisse lucht.

Geen CO2-pieken meer

Door de hoger ingestelde minimum ventilatie (richting de norm) behoren de CO2-pieken boven 4.000 ppm tot de verleden tijd. De temperatuurschommelingen namen af en de temperatuurpieken bij de activiteiten kwamen niet meer voor. Tevens bleek dat de temperatuur nauwelijks daalde door het hoger ingestelde minimum.

Meer weten?

Neem contact op met Jan Pijnenburg.