Slimme Stal

Minder endotoxines met BEL AIR

In het project BEL AIR wordt grensoverschrijdend gewerkt met Duitsland. Er wordt gewerkt rondom het thema endotoxines (uit fijnstof) vanuit pluimveehouderijen. Het project bestaat uit twee fases, een analyse- en toepassingsfase. BEL AIR staat voor ‘Bringing down Endotoxin Level in and around poultry Animal housing by Innovative technologies and Internet of Things Resources.’ Slimme Stal wordt deels ontwikkeld binnen het programma BEL AIR in het kader van INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

Analyse

In fase 1, de analyse, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een tool (dashboard) dat het ontstaan van (endotoxine-)emissies vanaf de bron tegengaat, in de meest ideale situatie voordat het de stal in komt. Op het dashboard kan de veehouder zien wanneer er hoeveel en wat voor endotoxine wordt uitgestoten om zo doelgericht op een reductie van endotoxine emissies aan te sturen.

Toepassing

In fase 2 wordt gekeken, op basis van opgedane kennis uit fase I, of er een systeem ontwikkeld kan worden dat een groot gedeelte van de endotoxine emissie verminderd. De kern van het project wordt gevormd door verschillende technologische benaderingen, die alle in de loop van het project worden geanalyseerd en toegepast. De nadruk ligt op duurzame technologieën die het probleem bij de bron aanpakken. Het project loopt van juni 2018 t/m juni 2020. Acht projectpartners uit de Duits-Nederlandse grensregio brengen hun kennis bij elkaar om de doelstellingen van BEL AIR te bereiken, waaronder Whysor en DLV Advies. GIQS is de leadpartner.

Co-financiers

Het project BEL AIR wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het MWIDE NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het project wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal. Kijk voor meer informatie op de  website van BEL AIR.