Slimme Stal

Food Protects voor technologische innovatie

Food Pro·tec·ts is ontwikkelt om technologische innovatie van hoogste kwaliteit naar het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven te kunnen brengen. Om deze uitdaging te kunnen bereiken zijn zakenpartners uit de regionale agri- en foodsector in verschillende technologische innovatieclusters uitgenodigd, om hier van innovatie deskundigen te kunnen leren hoe nieuwe technologieën ontwikkeld en gebruikt kunnen worden.

Modernisering voedselproductie

De doelstelling van Food Pro·tec·ts bestaat erin om het bereidingsproces (incl. belangrijke diensten) van voedingsmiddelen binnen het Duits-Nederlandse grensgebied door middel van technologische innovatie te moderniseren. De kwaliteit van innovatie wordt gemeten aan de hand van twee centrale parameters: (1) ze zullen de economische concurrentiepositie van regionale MKB verbeteren en (2) hun werkwijze duurzamer, efficiënter en ethisch hoogwaardiger maken. In totaal omvat Food Pro·tec·ts zeven goed geïntegreerde clusters. Vijf clusters bevatten Duitse en Nederlandse partner organisaties, die gezamenlijk innovatieve technologieën gaan ontwikkelen. In ieder cluster wordt tenminste een nieuw product of een nieuwe procedure tot stand gebracht en naar afloop van het project in de grensoverschrijdende markt geïntroduceerd (Output: apparaten, technologische procedures, software-solutions, etc.).

Klimaatmanagement met Slimme Stal

“In ons cluster met in totaal drie Nederlands-Duitse partners zijn wij begonnen met Slimme Stal om het klimaatmanagement in varkens- en pluimveestallen te verbeteren”, zegt Gé Backus, projectleider van Slimme Stal. Inmiddels lopen er ook pilots binnen de melkveehouderij. De technologie van Slimme Stal wordt deels ontwikkeld binnen het project Food Pro·tec·ts. Het project heeft een looptijd van vier jaar, wordt gecoördineerd door GIQS en samen met 21 partners uit het Duits-Nederlandse grensgebied uitgevoerd.

Co-financiers

Het project Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland  medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal. Kijk voor meer informatie op de website van Food Protects.