Slimme Stal

Eerste ervaringen Slimme Stal in pluimvee zijn positief

In het najaar van 2019 zijn de eerste klimaatsensoren van Slimme Stal geplaatst in pluimveestallen. Er is nu ervaring opgedaan in zowel een leghennenstal als een vleeskuikenbedrijf.

De klimaatsensor van Slimme Stal, die de temperatuur, luchtvochtigheid, de CO2– en ammoniakconcentratie meet, hangt sinds kort bij beide pluimveebedrijven voor een pilot. Bij het ophangen van de sensoren zijn er wel wat aandachtspunten om rekening mee te houden. Monique van der Gaag, projectleider, vertelt: “Net als bij andere diersoorten moet de sensor ook hier buiten het directe bereik van de dieren zijn en niet in de directe luchtstroom van de in- of uitgaande lucht hangen. Bij de leghennen hangt de sensor tussen twee compartimenten in en bij de vleeskuikens een meter boven de dieren. Na een half jaar testen blijken de sensoren ook heel geschikt voor klimaatmetingen in kippenverblijven.”

Invloed mest afdraaien

Op de pluimveebedrijven zijn duidelijke patronen over de dag en de ronde te zien. Dit geeft ook inzichten in de effecten van bepaalde activiteiten in de stal op het stalklimaat. Van der Gaag: “Zo hebben we bij de leghennen gezien dat het afdraaien van de mest invloed heeft op het stalklimaat. De ventilator ging daarbij aan, waardoor ook de temperatuur daalde. Op het dashboard was dit duidelijk te zien. Na dit inzicht heeft de pluimveehouder het ventilatiepatroon aangepast om verdere fluctuaties in het stalklimaat te voorkomen.” De ondernemer heeft dit probleem dus snel kunnen verhelpen dankzij inzicht in de data met Slimme Stal.
De overige metingen gaat de pluimveehouder de komende maanden analyseren. Hij vindt de Slimme Stal sensoren een goed initiatief en denkt er zeker meer profijt van te gaan hebben doordat hij straks de afwijkingen gaat zien bij bepaalde waardes en daarna gericht actie kan ondernemen waar nodig.

Ammoniak

In de vleeskuikenstal loopt de ammoniakconcentratie gedurende een ronde geleidelijk op en is er de eerste periode nog geen duidelijk dagpatroon zichtbaar. Geleidelijk zie je dit ontstaan. De ondernemer kan het verloop gedurende die 6 tot 8 weken duidelijk terug zien in de data op zijn dashboard. Hierbij is ook de fluctuatie in concentratie CO2 en temperatuur binnen een dag waardevolle informatie.

Kortom, de conclusie is dat de klimaatsensoren het goed blijven doen in de pluimveestallen. Van der Gaag: “We waren benieuwd of ze ook goed bestand zouden zijn tegen de hogere concentraties fijnstof bij pluimvee. Dat blijkt nu inderdaad het geval te zijn. Na deze pilot zien we mogelijkheden voor ondernemers in deze sector om Slimme Stal in te zetten voor meer inzicht en ondersteuning bij oplossingen voor klimaat gerelateerde problemen.”

Zodra we meer resultaten hebben van Slimme Stal bij pluimveebedrijven, zullen we hier opnieuw over berichten in de volgende nieuwsbrieven.

Meer informatie is op te vragen bij projectleider Monique van der Gaag.