Slimme Stal

Duitse 'Kluger Stall' succesvol

Slimme Stal gaat ook de grens over. In 2019 zijn we gestart met een pilotproject in Noord-West Duitsland, ‘Kluger Stall’ genoemd voor de oosterburen. Dertig varkensbedrijven doen mee aan de pilot. Gé Backus, directeur van Connecting Agri & Food, won hiermee de innovatieprijs dierenwelzijn van het Duitse Tierwohl Initiative.

Het Tierwohl Initiative vond de innovatieve tool voor klimaatbeheersing een prijs waard. Want een optimaal stabiel klimaat heeft een positieve impact op de diergezondheid en op de winstgevendheid van veehouderijen. Backus vertelt: “Het klimaat heeft een grote invloed op het gedrag van varkens en hun gezondheid. Met ons ‘Kluger Stall’-systeem willen we boeren een tool bieden waarmee ze gemakkelijker de gemeten waarden kunnen monitoren.” De sensoren van Kluger Stall meten en registreren elke 10 minuten de temperatuur, ammoniakgehalte, luchtvochtigheid en kooldioxidegehalte in de stal. De gegevens worden opgeslagen in een centrale database en via een app beschikbaar gesteld aan de veehouders.

4 miljoen meetgegevens

Tot nu toe zijn er voor het project meer dan 4 miljoen meetgegevens geregistreerd, die naar de deelnemende veehouders zijn gestuurd. “De overgedragen waarden geven de mogelijkheid om veranderingen in het stalklimaat beter vast te leggen en zo vroegtijdig storingen in het klimaat te identificeren en te verhelpen. Vergelijkingen met andere bedrijven die aan dit project deelnemen zijn ook mogelijk”, aldus Backus.

Bijeenkomst juni 2020

De reeds opgedane kennis in het kader van het onderzoeksproject zal worden gepresenteerd op een projectbijeenkomst met de deelnemers in juni. Hieruit volgen optimalisatiemogelijkheden en advies over de beoordeling van de stalklimaatgegevens, waar de veehouders verder mee aan de slag kunnen.

Meer informatie

Meer weten over Kluger Stall? Lees meer op de website van het Duitse Qualität & Sicherheit (QS).

Over de innovatieprijs kunt u meer lezen in het eerder gepubliceerde artikel op deze website.