Temperatuurpiek voorkomen in biggenstal

Posted Posted in nl

Temperatuurpiek voorkomen in biggenstal Slimme Stal werkt ook samen met de adviseurs van DLV Advies bij het bereiken van de doelgroepen. Jan Pijnenburg, adviseur Mest&Mineralen bij DLV Advies, begeleidt verschillende varkenshouders bij een geïnstalleerde klimaatsensor van Slimme Stal. Recent adviseerde hij een varkenshouder die op basis van metingen in de biggenstal een aantal opmerkelijke conclusies […]

Duitse ‘Kluger Stall’ succesvol

Posted Posted in nl

Duitse ‘Kluger Stall’ succesvol Slimme Stal gaat ook de grens over. In 2019 zijn we gestart met een pilotproject in Noord-West Duitsland, ‘Kluger Stall’ genoemd voor de oosterburen. Dertig varkensbedrijven doen mee aan de pilot. Gé Backus, directeur van Connecting Agri & Food, won hiermee de innovatieprijs dierenwelzijn van het Duitse Tierwohl Initiative. Het Tierwohl […]

Eerste ervaringen Slimme Stal in pluimvee zijn positief

Posted Posted in nl

Eerste ervaringen Slimme Stal in pluimvee zijn positief In het najaar van 2019 zijn de eerste klimaatsensoren van Slimme Stal geplaatst in pluimveestallen. Er is nu ervaring opgedaan in zowel een leghennenstal als een vleeskuikenbedrijf. De klimaatsensor van Slimme Stal, die de temperatuur, luchtvochtigheid, de CO2– en ammoniakconcentratie meet, hangt sinds kort bij beide pluimveebedrijven […]

Vitalere dieren met inzicht in voer- en waterverbruik

Posted Posted in nl

Vitalere dieren met inzicht in voer- en waterverbruik Varkenshouder Johan Peelen in Meerlo heeft met Connecting Agri&Food een pilot uitgevoerd waarin data-analyse van het voer- en waterverbruik van de dieren centraal stond. Het resultaat was dat er praktische inzichten zijn opgedaan die ook als indicatoren kunnen dienen voor de gezondheidsstatus van de dieren. Van de […]